INOVATIVNE ORGANIZACIJE - IZUMITELJIPROFIL VODEĆIH INOVATIVNIH TVRTKI

3M : KORPORATIVNI INOVATIVNI KLASIK

0

Multinacionalna korporacija 3M još je 1970-ih godina bila jedna od vodećih svjetskih kompanija u pogledu plasiranja profitabilnih inovacija odnosno uspješnih novih proizvoda. U korporativnom svijetu menadžeri kompanije 3M među prvima su inovativnost pretvorili u temeljni proces. S vremenom su razvili djelotvornu i unikatnu inovativnu politiku odnosno praksu, koja je bila uzor mnogim drugim poslovnim organizacijama.  Stoga je razumljivo što je ta tvrtka bila predmet izučavanja u brojnim studijama slučajeva (case studies) na svim vodećim poslovnim školama. Premda su zadnjih nekoliko desetljeća napredne digitalne tehnologije iznjedrila nove poslovne modele i nove korporativne inovativne lidere, ipak su temeljna načela razvoja novih proizvoda nastala u 3M-u aktualna i danas.

Specifične vrijednosti  

Premda je kompanija 3M osnovana davne 1902. godine, u američkom gradiću Two Harbors Minnesota, menadžeri i zaposlenici uspijevali su se desetljećima pravodobno prilagođavati stalnim tržišnim mijenama. Trenutno tvrtka zapošljava nešto više od  92.000 djelatnika, koji ostvare godišnji prihod od preko 34,2 milijarde američkih dolara, što je svrstava na 102. mjesto najvećih američkih kompanija rangiranih na listi Fortune 500.

Portfelj proizvoda tvrtke 3M uistinu je velik i uključuje više od 60.000 proizvoda među kojima  deseci uživaju status svjetskih brendova. Među te proizvode spadaju, primjerice, selotejpi i srodni proizvodi uključujući Scotch Tape, grafički sustavi, abrazivna sredstva, adhezivna sredstva, građevni materijal, kemikalije, zaštitni proizvodi, fotografski proizvodi, tiskarski proizvodi, statička kontrola, materijali za snimanje, električni proizvodi i proizvodi za njegu zdravlja. Svake godine plasira se stotinjak profitabilnih novih proizvoda, pa se 3M, kao korporativni brend, povezuje s inovativnošću i kvalitetom diljem svijeta.

Iznimno široki spektar proizvoda nije narušio fokusiranost na inovacijske procese niti je spriječio eliminiranje problema koji se javljaju u funkcioniranju poslovnog eko sustava. Takav menadžerski koncept iziskuje artikulaciju specifičnih organizacijskih vrijednosti i jasnu viziju razvijenu kod svih zaposlenika. Radi se o zahtjevnom organizacijskom modelu koji podrazumijeva transparentnost poslovnih procesa i njihovo kontinuirano vrednovanje i obogaćivanje. Napominjem kako se nasuprot tome, strategija korporacija Apple, koju je artikulirao Steve Jobs, koncentrira na svega nekoliko ključnih proizvoda. Pri tome se radi o radikalno novim proizvodima, kao što je, primjerice, iPhone koji stvaraju nova tržišta.       

U kompaniji dominiraju kemijski inženjeri koji pored stručnih znanja posjeduju poduzetničke sklonosti i želju da inovacijama eliminiraju praktične životne i poslovne poteškoće. Na taj način oni doprinose kvalitetnijem životu i radu brojnih ljudi odnosno potrošača. Tako u kompaniji 3M nastaje mnoštvo inovacija koje, u pravilu, nisu radikalnog karaktera, ali su iznimno praktične. Proizvodi tvrtke 3M stekli su reputaciju iznimno kvalitetnih odnosno pouzdanih proizvoda, koji su cjenovno prihvatljivi, te nude maksimalnu vrijednost za određenu cijenu.

Inspiraciju za inovativna rješenja inženjeri i ostali zaposlenici 3M-a pronalaze i u svakodnevnom životu izvan kompanije. Takva istraživačka sklonost rezultat je predanosti svih zaposlenika 3M-a realizaciji organizacijskih ciljeva. Stoga su često pokretači inovacijskog procesa pojedinci poput, primjerice, prodavača koji obilazeći tvrtke i nudeći proizvode 3M-a, uočavaju probleme s kojima se radnici u njima suočavaju.

Kreativna rješenja

Prodavač 3M-a koji je posjećivao pogone za proizvodnju automobila primijetio je da su radnici koji su bojili nove automobile u dvije boje imali problema u sprečavanju razlijevanja boja jedne preko druge. Richard G. Drew, mladi laboratorijski tehničar u 3M-u, smislio je rješenje : zaštitna traka, prva ljepljiva traka ove kompanije. Godine 1930., šest godina nakon što je Du Pont predstavio celofan, Drew je shvatio kako na njega staviti adhezivno sredstvo i rodio se Scotch Tape, u početku namijenjen za industrijsko pakiranje. Nije se stvarno počeo rolati, dok jedan drugi maštoviti inovator 3M-a, John Borden, prodajni menadžer, nije osmislio držač s ugrađenom oštricom.    

Ponekad komercijalizacija inovativnog rješenja iziskuje puno vremena i strpljenja, čak i u kompaniji 3M, unutar koje vlada inovativna korporativna kultura. Međutim, korporativni inovatori su iznimno uporni u nakani da realiziraju i komercijaliziraju svoju inovativnu ideju. Jedan takav slučaj opisali su Heinz Weihrich i Harold Koontz u knjizi Menadžment. 

Autori navode :“Art Fry, izumitelj blokova samoljepljivih papira Post-it, pjevao je u crkvenom zboru. Papiri kojima je označavao stranice u svojoj zbirci crkvenih pjesama ispali bi nakon prve mise, što mu je otežavalo nalaženje tih mjesta za drugu misu. Potreba je bila jasna : samoljepljivi papirić koji bi se moglo lako odlijepiti bez oštećivanja stranice. Međutim, nije bilo lako stvoriti ljepljivi materijal odgovarajućeg prianjanja. U prošlosti je kompanija 3M, gdje je Art Fry radio, bila poznata po proizvodima jake ljepljivosti. Za Artovu je svrhu pak bio potreban materijal koji bi bio ne samo dovoljno ljepljiv već bi se ujedno mogao i lako odlijepiti. Laboratorij kompanije 3M nije baš pomogao u istraživanju i razvitku takvog proizvoda. Ni odjel marketinga se nije zagrijao za tu ideju. No Art Fry je išao k svom cilju razvoja i tržišnog plasiranja novog proizvoda velikom ustrajnošću. Rezultat su bili blokovi naljepnica Post-it, koji su se kompaniji 3M pokazali vrlo profitabilnim proizvodom.“ Takvi ustrajni istraživači i inovatori u kompaniji 3M nisu rijetka pojava.

Timski pristup i mitovi

Unutarnje odnosno interno poduzetništvo u kompaniji 3M odvija se na razini pojedinca i tima. Pojedinci generiraju nove ideje odnosno inovacije, koje se pretvaraju u novi proizvod u sklopu timova. Članovi tima su različitih profesija i ta multifunkcionalna značajka grupnog djelovanja izuzetno je učinkovita za uspješno tržišno plasiranje novoga proizvoda. Rad timova nije formaliziran niti ograničen samo na već postojeće članove tima. Drugim riječima, timovima se mogu priključiti svi zainteresirani za realizaciju određenog konkretnog projektnog zadatka. Naglašavam kako timovi imaju znatnu autonomiju odlučivanja, što im omogućava fleksibilno djelovanje.

Za uspješan rad timova u 3M-u zaslužna je razvijena kultura komunikacije, koja podrazumijeva otvorenost svih komunikacijskih kanala. Pri tome se sustavno razmjenjuju  informacije s okruženjem iz kojeg potiču brojna nadahnuća za inovativni rad. Provodi se politika otvorenih vrata, čija je temeljna sastavnica dostupnost za razgovor menadžera svih razina. Tvrtka 3M je otvorena i organska organizacija, čija se struktura konstantno redizajnira i usklađuje s okruženjem. Zadnjih nekoliko desetljeća intenzivno se digitaliziraju poslovni procesi, što dodatno oplemenjuje već postojeći sustav vrijednosti, ali i uvode neka nova načela.

Sustav nagrađivanja stimulira i tim i pojedinca. Primjenjuju se različiti oblici nagrađivanja, a stimulacije se dodjeljuju nakon svake realizirane faze projekta.  Mehanizam nagrađivanja je sofisticiran i transparentan. Za neuspjele projekte nisu predviđene kazne. Propali proizvodi služe kao primjeri za izučavanje, kako bi se u budućnosti izbjegle uočene pogreške. Uspjeli proizvodi i njihovi kreatori ulaze u korporativnu povijest i slave se kao istinski organizacijski šampioni. Povijest tvrtke 3M prepuna je takvih inovativnih legendi, koje se brižljivo čuvaju i prenose novim generacijama zaposlenika. Te priče su svojevrsni mitovi i potvrdili su se kao iznimno  snažno motivacijsko sredstvo.

Za svaki razvojni tim čiji je novi proizvod nadmašio vrijednost godišnje prodaje od milijun američkih dolara organizira se svečanost. Takve ceremonije, u pravilu, se događaju dvadesetak puta godišnje i na njima se slavi prvenstveno kreativnost i domišljatost. Tržišni uspjeh novoga proizvoda, takvih razmjera, osiguravaju timu u cjelini i njegovim članovima status šampiona. Svečanosti se snimaju i fotografiraju, a zvona pospješuju slavljeničku atmosferu. Slavljenička atmosfera dodatno pojačava motiviranost zaposlenika za upuštanje u inovativne procese i komercijalni razvoj novih proizvoda. Valja naglasiti kako su ovakvi svečani događaji dio modela upravljanja inovacijama, koji nije zasebna poslovna funkcija. Ta je poslovna funkcija disperzirana na sve organizacijske razine i predstavlja sastavni segment  djelovanja svakoga zaposlenika.  

Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama u kompaniji 3M prvenstveno se zasniva na specifičnoj organizacijskoj kulturi, koju krasi niz unikatnih ideja. Neke smo već naveli poput, primjerice, šampionskih timova, svečanih ceremonija i politike otvorenih vrata. Zaposlenici se ne samo ohrabruju za pokretanje inovativnih projekata, već u tim procesima uživaju sustavnu potporu. Napomenuli smo kako se neuspjesi ne kažnjavaju i služe kao materijal za proučavanje, što dodatno jača poduzetničku atmosferu unutar 3M-a.

U kompaniji se smišljeno gradi povjerenje između samih zaposlenika, ali i djelatnika spram čitavoga menadžmenta. Ne ohrabruje se individualno nadmetanje i konflikti usmjerenih na osobnu promociju, premda je to dio tradicionalne američke poslovne kulture.  Nastoje se izbjeći nepotrebni sukobi koji, u pravilu, narušavaju povjerenje u kompaniji. Cijeni se i potiče razmjena znanja i iskustava, te grupno natjecanje u pogledu postizanja što boljih poslovnih rezultata. Učenje odnosno stalno usavršavanja standardna je korporativna sastavnica modela upravljanja inovacijama.

Jasno osviještena vizija prisutna kod svih zaposlenika omogućuje i učinkovito djelovanje bez propisanih procedura, to jest formalnih pravila. To znatno olakšava upravljanje inovativnim procesima, koji se dobrim djelom odvijaju spontano. Ne postoje barijere između poslovnih funkcija koje se u literaturi opisuju kao silosi. Stoga je uvriježena suradnja različitih profesija kao što su, primjerice, kemijski inženjeri, inženjeri strojarstva, inženjeri elektrotehnike, marketinški stručnjaci, financijaši i prodavači. Multifunkcionalni pristup je jedna od važnih značajki inovativne prakse odnosno razvoja novih proizvoda u 3M-u.      

Proces upravljanja inovacijama zasniva se na ambicioznim, ali dostižnim ciljevima. Nerealno zacrtani ciljevi, u krajnjoj liniji, dovode do smanjivanja motivacije i narušavanja kvalitete međuljudskih odnosa. Za realizaciju ciljeva timovi raspolažu određenim proračunskim sredstvima, koja samostalno troše. Ovlašteni su za autonomno odlučivanje i djelovanje. U svakodnevnom radu potiče se opuštena i vedra atmosfera koja je poticajno ozračje za kreativan angažman.

Vidljiva je razvijenost korporativnog poduzetništva i sustava vrijednosti stimulativnih za razvoj novih proizvoda. Oni su nastali u kompaniji 3M još u vrijeme kada inovacije nisu bile poslovni imperativ. Jasna vizija i predanost kreativnosti omogućili su plasiranje iznimno kvalitetnih, te praktičnih proizvoda prihvaćenih diljem svijeta. Riječ je o prepoznatljivom i atraktivnom korporativnom brendu, koji simbolizira pouzdanost proizvoda. Stoga ne iznenađuje globalna potrošačka lojalnost proizvodima tvrtke 3M,  koju internetske komunikacije dodatno jačaju.

Zadnjih desetljeća timski rad i razvoj novih proizvoda u 3M-u dodatno su unaprijedile internetske i računalne tehnologije. Znatno je olakšana komunikacija s dobavljačima i čitavim poslovnim eko sustavom. Drastično su porasle mogućnosti analize potrošačkih potreba, kao i poznavanja tržišta. Baze podataka služe za temeljite analize kako bi se korigirali proizvodni procesi i usavršili postojeći proizvodi. Napredne internetske tehnologije u kompaniji 3M koriste se za poboljšavanje procesa odlučivanja i unaprjeđenje inovativnih kapaciteta. Pri tome, klasična načela upravljanja inovativnim procesima razvijena u 3M-u, prije digitalizacije, vrijede i danas.

Mr.sc. Marinko Kovačić

ADAM GRANT :“KREATIVCI“, PROFIL, ZAGREB, 2023.

Previous article

KIBORZI U KONTEKSTU TEHNOLOŠKOG ANARHIZMA

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up