IMPRESSUM

Izdavač: Savez inovatora Zagreba

Glavni urednik portala i autor projekta: mr.sc. Marinko Kovačić

Izvršni web urednik portala: Damir Matijak, bacc.ing.techn.inf.

 

Riječ urednika portala mr.sc. Marinka Kovačića:

Naša vizija je potaknuti interes za inovacije odnosno kreativnost i učenje kod svih pojedinaca kako bi pomoću njih ostvarivali osobne i društvene interese. Tako bi kreativnost i inovativnost postali važne sastavnice njihovog životnog stila. Ujedno želimo ojačati  kreativne kapacitete poslovnih organizacija i javnih institucija. Nastojimo afirmirati inovativnu ekonomiju odnosno inovativne organizacije i društvo znanja u kojem se socijalna mobilnost i individualni odnosno organizacijski ugled temelje na kreativnosti, učenju, kompetentnosti, suradnji i etičnosti.

MISIJA

Opisujemo, afirmiramo i analiziramo sve aspekte kreativnosti odnosno inovativnosti kao ekonomskog i društvenog fenomena. Prezentiramo najbolju svjetsku inovativnu  korporativnu praksu, najnovije tehnologije, povijest inovativne prakse, način rada vrhunskih inovatora i javne politike u ovom području. Portal je obrazovno informativni te motivacijski instrument za razvoj kreativnih potencijala organizacija i pojedinaca. Afirmiramo važnost i metode korporativnog upravljanja intelektualnim vlasništvom.    Pomoću praktičnih primjera prikazujemo kreativnu i inovativnu praksu iz različitih dijelova svijeta jer je riječ o planetarnim procesima koji pored specifičnosti imaju i zajednička načela.        

STRATEŠKI CILJEVI

Portal kreativno.hr namijenjen je širokom krugu čitatelja od individualnih do korporativnih inovatora, srednjoškolaca, studenata, zaposlenika, menadžera te kreatora javnih politika.    

Na portalu kreativno.hr populariziraju se kreativnost i inovacije kao ključne sastavnice nove ekonomije odnosno inovativne ekonomije. Na zanimljiv način uz pomoć primjera iz prakse opisuje se funkcioniranje inovativnih korporacija te ukazuje na bitne značajke upravljanja inovacijskim procesima i znanjem. Pri tome se pozornost posvećuje opisivanju kreativnih postupaka vodećih svjetskih inovatora te organizacijskih jedinica za istraživanje i razvoj. Težište je na ekonomskom aspektu tog fenomena ali se ne zanemaruju ni njegove politološke, sociološke, psihološke i tehnološke dimenzije.

Naglašava se važnost primjenjene znanosti i nacionalnih javnih politika za razvoj inovacijskih kapaciteta pojedinih zemalja, a prije svega Hrvatske, pri čemu su obuhvaćene i  poslovne organizacije.  Opisuju se geografske regije u kojima su se grupirale brojne inovativne poslovne organizacije (klasteri), sveučiilišta i istraživački instituti.

Ukazuje se na brojne faktore koji pospješuju inovacijski rad kao što su organizacijska kultura, poslovna strategija, timski rad, razmjena znanja, motivacijski mehanizmi i organizacijska struktura. Pri tome su od posebne važnosti novi strukturalni oblici poput, primjerice, virtualne i umrežene strukture o kojima se piše konkretno uz pomoć analize poslovne prakse. Ujedno se opisuju inovativni i tehnološki ekosustavi u različitim djelovima svijeta.

Ističu se ljudski potencijali kao ključni element  generiranja nove vrijednosti. Kreativci, eksperti i pripadnici mlade generacije, ponajprije Generacije Y, iziskuju artikulaciju ne samo novih metoda upravljanja već i nove poslovne filozofije.


Potpora Portalu:

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE