POVIJESTPOVIJEST IZUMA

Bellov telefon

0

Telefon, izum Alexandera Grahama Bella, ne samo što nije odmah izazvao revoluciju u komunikacijama već nije prepoznata ni njegova upotrebna odnosno tržišna vrijednost. To nije  rijetkost jer genijalni izumi odnosno radikalne inovacije stvaraju nove potrebe i nova tržišta. Zbog toga njihovo prihvaćanje traje dugo. Općenito govoreći, vrijeme prihvaćanja novih radikalnih proizvoda konstantno se skraćuje.

Bell je imao poduzetničke planove za svoj izum pa se u vezi njegove komercijalizacije obratio vodećim ljudima Western Uniona najveće komunikacijske kompanije u 19. stoljeću. Oni su proučili invenciju te zaključili kako se radi o zanimljivom izumu ali bez komercijalnog potencijala. Doslovce su izjavili kako ne vide tržišnu budućnost za tu električnu igračku.

Te stručne procjene nisu pokolebale Bella te se upustio u samostalnu poduzetničku avanturu kako bi komercijalizirao svoju invenciju. Nakon četiri godine poslovanja prodao je 50.000 telefona u SAD-u, a u narednih 20 godina pet milijuna aparata. Izum se pokazao izuzetno profitabilnim te je omogućio Bellovoj kompaniji da u jednom razdoblju bude najveća korporacija u SAD-u.  

Snažno širenje upotrebe telefona odnosno povećanje njegove prodaje omogućilo je snižavanje cijene telefonskih impulsa te razvoj prateće infrastrukture. Ekspanzija prijelomnih inovacija u pravilu iziskuje artikulaciju odgovarajućeg  (novog) tržišnog konteksta. Suvremena telekomunikacijska tehnologija, softverski programi i različita inovativna tehnička rješenja omogućili su pametnim telefonima da postanu jedan od centralnih uređaja ne samo poslovnih i društvenih komunikacija već i života općenito.

Prve naftne bušotine

Previous article

SKICA ZA KRITIKU METAFIZIKE APSOLUTNOG TEHNIČKOG DETERMINIZMA

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up