UPRAVLJANJE INOVACIJAMA

Četiri upita

Za uspješno upravljanje inovacijama nužno je, pored ostalog, odgovoriti na četiri osnovna pitanja. Ponajprije menadžeri i inovatori moraju odgovoriti na pitanje što (WHAT) ...
UPRAVLJANJE INOVACIJAMA

Druckerovi prijedlozi

Ugledni američki teoretičar menadžmenta Peter  F. Drucker izložio je pet preporuka  uspješnog generiranja i vrednovanja inovacija. Interesantne su individualnim inovatorima te inovatorima angažiranim ...

Posts navigation