KNOW-HOW

Pojam know-how koji znači znati kako  potekao je iz poslovne prakse u SAD-u. U The American Everyday Dictionary taj se termin definira kao ...
PATENTI