INOVATIVNA EKONOMIJAKARAKTERISTIKE INOVATIVNE EKONOMIJE

NOVI PRINCIPI POSLOVANJA

0

Današnja gospodarstva preobrazila su se u organske mreže koje funkcioniraju unutar tehnoloških matrica. Stoga govorimo o poslovnim eko sustavima, organizacijskom razvoju, otvorenim sustavima i pametnim organizacijama. Pri tome je tehnologija kičma gospodarskoga sustava koja se razvija uz pomoć primijenjenih znanosti. Jedna od njenih karakteristika jest njena sve veća nevidljivost, što je dobrim djelom rezultat kontinuirane minijaturizacije digitalnih uređaja i komponenti. Tehnologija se neprimjetno integrira u sve segmente života i rada, te izravno i neizravno utječe na naš način komuniciranja, organiziranja, poslovanja, a u krajnjoj liniji i na naš sustav vrijednosti.

Transformacija

Inovacije u sve većoj mjeri postaju presudne za tržišni uspjeh generirajući novu vrijednost i visoke profitne stope. Stoga opada važnost produktivnosti koja je sve donedavno bila odlučujuća za poslovnu uspješnost. Treba napomenuti kako angažiranje talentiranih i inovativnih pojedinaca iziskuje artikulaciju novih strukturalnih formi među kojima se ističu mrežne strukture. Umrežavanje stimulira kreativnost i unapređuje suradnju pojedinaca i tvrtki.

U klasičnom industrijskom modelu monopoli su bili nepoželjni i često zakonski zabranjivani. Monopoli, ali i oligopoli, su u pravilu zloupotrebljavali svoju privilegiranu tržišnu poziciju za diktiranje neopravdano visokih cijena. Monopolisti najčešće nisu bili motivirani za poboljšavanje kvalitete i plasiranje novih proizvoda i usluga. To im je priskrbilo negativan imidž u javnosti.  Monopoli su klasičan primjer poslovne prakse koja je nastojala stvoriti zatvoreni sustav. Unutar takvoga zatvorenoga sustava nema tržišnih prijetnji i izazova, a pravila nesmetano nameće vrhovno rukovodstvo. Poslovna filozofija reducirana je na proizvodnju velikih serija odnosno ekonomiju obujma.

Nasuprot tome, u internet ekonomiji monopoli se dizajniraju kao otvoreni sustavi. Monopol je divovska mreža s kompleksnim poslovnim eko sustavom unutar kojih su smještena brojna čvorišta. Umreženi odnosi omogućavaju suradnju pojedinaca, grupa i timova čiji je glavni cilj poboljšavanje odnosa i procesa unutar internetskog monopola. Na taj način se osigurava kontinuirano poboljšavanje postojećih i plasiranje novih proizvoda i usluga.

Unutar takvih poslovnih sustava vlada efekt mreže koji potencira inovativnost i stalna poboljšavanja uz pomoć suradnje odnosno višesmjerne komunikacije. Hijerarhija je svedena na minimum, a nadzor gotovo ne postoji pri čemu je eliminiran koncept plasiranja velikih serija. Neki od takvih internetskih monopola su Facebook, sada tvrtka Meta, i kompanija Google koja od 2015. godine posluje unutar konglomerata Alphabet Inc.

Društvene inovacije u Silicijskoj dolini

Visoke tehnologije su neprijeporno iznimno važne za razvoj internet ekonomije, ali treba ukazati na značaj novih društvenih odnosa koji su vrlo poticajni za kreiranje novih tehnoloških rješenja. Pionir u razvoju tih novih socijalnih odnosa, bolje reći predvodnik u umrežavanju, je Silicijska dolina. Pojam Silicijska dolina većinu ljudi asocira na tehnološke inovacije i uspješne visoko tehnološke kompanije. No, jedna od najznačajnijih inovacija Silicijske doline nije tehnološkog, već socijalnog karaktera. U toj inovativnoj regiji spontano je nastao posve novi model umrežavanja tvrtki. Postupno se afirmirala nova socijalna struktura koja se sastojala od niza startupova i mnoštva talentiranih i inovativnih mladih poduzetnika koji rade i žive u skladu sa specifičnim sustavom vrijednosti.

Na samom početku u Silicijskoj dolini bio je nukleus mladih kreativnih poduzetnika fokusiranih na razvoj projekata iz područja visoke tehnologije. Taj se broj spontano povećavao sve dok nije dosegnuta kritična točka, nakon čega ta regija, sama po sebi, postaje privlačna kreativcima iz čitavoga SAD-a, ali i svijeta. Umrežavanje se u početku odvijalo ponajviše usmenim putem, a kasnije ga dodatno potiče elektronska pošta odnosno internetske tehnologije. Magnetizam Silicijske doline sastoji se u činjenici što se najbolji žele družiti i surađivati s najboljima. Tako nastaje konstruktivno nadmetanje uz istodobnu sustavnu razmjenu znanja i umijeća.

U Silicijskoj dolini je težnja izvrsnosti integrirana u genetski kod mladih znanstvenika, istraživača i poduzetnika. Oni svjesno teže realizaciji tehnoloških inovacija, koje će radikalno redizajnirati svakodnevni život i rad. Zbog svoje povijesne poduzetničke misije novac je tim mladim ljudima u drugom planu. Plaća im je prvenstveno priznanje odnosno zaslužena nagrada za uspješnu realizaciju nekog važnog projekta. Mladi talentirani pojedinci priželjkuju i atraktivnu infrastrukturu, ne samo za rad već i slobodno vrijeme. Ta se infrastruktura od znanstvene i istraživačke opreme na sveučilištima i institutima do atraktivnih restorana, glazbenih klubova i sportskih centara postupno razvijala u Silicijskoj dolini.

Razvoj i učinkovito djelovanje kreativaca u Silicijskoj dolini uključivao je niz socijalnih inovacija kako bi se stvorila poticajna sredina za rad brojnih poslovnih eko sustava i različitih mreža. U tom pogledu ističemo značaj startupova, kao nove strukturalne forme. Ta organizacijska arhitektura proizašla je iz tržišno potentnih projekata nastalih na sveučilištima, čija se komercijalizacija prepuštala posebnim tvrtkama – startupovima.

Zbog paralelne realizacije nekoliko projekata unutar tvrtke, kreirani su novi tipovi timskoga rada kao što su, primjerice, ad hoc timovi. Riječ je o timskom angažmanu pogodnom za djelovanje u uvjetima nedovoljnog broja eksperata. Nakon realizirane projektne zadaće tim se raspušta, a razvojni inženjeri se raspoređuju na druge radne zadatke. Na taj način ad hoc timovi omogućavaju optimalno korištenje raspoloživih stručnjaka. To je pogodan oblik djelovanja u startupovima, ali i u velikim organizacijama koje nastoje biti fleksibilne. S vremenom su internetske tehnologije omogućile artikulaciju globalnih virtualnih timova, te stvaranje autonomnih timova pogodnih za funkcioniranje na suvremenom tržištu.

Ujedno su kreirani fondovi rizičnog kapitala kao potpora razvoju startupova. Riječ je o fondovima koji posluju na specifičan način, prilagođen radu malih visoko tehnoloških tvrtki. Neke od njih mogu ostvariti munjevit odnosno eksponencijalni razvoj, kakav gotovo nije postojao u klasičnoj industriji. Taj razvoj pored investicija potiču i poslovni anđeli, koji svojim poslovnim iskustvom podupru rad mladih poduzetnika i talenata.

Poslovanje u internet ekonomiji u velikoj mjeri obilježava mrežni efekt. Tako, primjerice, broj kupaca odnosno korisnika raste linearno, dok prihod tvrtke raste eksponencijalno. Taj efekt rezultat je mogućnosti višesmjerne internetske komunikacije, koja može gotovo trenutno disperzirati potrošačko iskustvo u globalnim razmjerima.

Nadalje, vrijednost informacije kao ključnoga resursa u internet ekonomiji se korištenjem ne smanjuje, već povećava. U klasičnoj ekonomiji vrijednost resursa se korištenjem smanjivala, pa se njihova vrijednost morala amortizirati. Dijeljenje informacija se u velikoj mjeri stimulira, kako bi se planski povećala njihova vrijednost. Zbog toga je važnost industrijskih i poslovnih tajni prilično opala.

Jedan od principa poslovanja u internet ekonomiji je povezivanje svih stvari i ljudi unutar jedne mreže. Taj novi poslovni obrazac poznat je kao internet stvari, u kojem su stvari i uređaji nevidljivo integrirani. Može se očekivati da se u tu planetarnu mrežu integriraju roboti, umjetna inteligencija i čovjek, što stara pretpostavke za artikulaciju posve nove tehnološke paradigme, koja će drastično izmijeniti svijet kakav danas poznajemo. U tom kontekstu realno je očekivati nagli porast broja kiborga, što će izazvati određene društvene prijepore.

Očevidno je kako tehnologija predstavlja platformu koja nudi pregršt mogućnosti čija realizacija ovisi o kreativnosti i društvenom trenutku. Bitan tehnološki princip koji omogućava djelovanje odnosno poslovanje u tehnološkoj matrici jest standardizacija. Problematika standarda prisutna je još od rane faze razvoja moderne tehnike.

Primjerice, početak razvoja telefonske mreže obilježilo je nepostojanje jedinstvenog standarda. U SAD-u je 1899. godine djelovalo oko 2.000 lokalnih telefonskih kompanija od kojih je većina funkcionirala uz pomoć vlastitih standarda, što je znatno smanjivalo učinkovitost telefonske mreže. Slična situacija u to vrijeme bila je i na području distribucije struje. Svaka lokalna elektrana koristila je neki od standarda koji je samostalno odabrala. Krajem 19. stoljeća ni tisuće željezničkih kompanija u SAD-u nije funkcionirala uz pomoć jedinstvenih standarda. Riječ je o velikim tehnološkim mrežama koji bez standardizacije nisu mogli optimalno djelovati odnosno pružati maksimalnu uslugu.

Internetski standardi su sastavni elementi učinkovitog funkcioniranja internet ekonomije. Općenito govoreći, danas je standardizacija iznimno razvijena i poslovni ljudi su svjesni njene važnosti u svim područjima industrijske i uslužne djelatnosti. Standardi su, pored ostaloga, jamac određenoga stupnja kvalitete, što je korisno i kupcima koji se susreću s proizvodima i uslugama iz svih dijelova svijeta. Riječ je o svojevrsnom poslovnom fenomenu koji se znatno afirmirao zadnjih 30-ak godina. Internetske standarde stvara i objavljuje Internet Engineering Task Force – IETF.

Novi principi poslovanja, ali i svakodnevnoga života moraju uvažavati i kritički preispitivati fenomen postupnog i sustavnog brisanja granica između, primjerice, privatnog i javnog, prirodnog i neprirodnog, te realnog i virtualnog. Gube se i fiksne granice poslovnih organizacija, koje postaju otvoreni sustavi povezani s mnoštvom partnera. Tako i kupci postaju akteri u kreiranju novih proizvoda namijenjenih poznatim kupcima ili uskim nišama. Živimo u vrijeme ubrzanih tehnoloških promjena i transformacije društvenih vrijednosti, što iziskuje artikulaciju primjerenih principa rada i svakodnevnoga življenja.

Mr.sc. Marinko Kovačić

SVETI GRAL NANOTEHNOLOGIJE

Previous article

RANA FAZA RAZVOJA RAČUNALNE INDUSTRIJE

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up