DOBRODOŠLI NA PORTAL KREATIVNO.HR!

Svako korištenje portala kreativno.hr podliježe sljedećim navedenim uvjetima:

  • Sve informacije dostupne na ovom internet portalu isključivo su prikupljene iz javno dostupnih izvora podataka. Portal kreativno.hr ne jamči, izričito ili prešutno, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost, točnost, istinitost, pouzdanost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.
  • Sve informacije dostupne na ovom internet portalu isključivo su informativnog karaktera, za osobnu upotrebu. Korištenjem portala istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica kreativno.hr, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja.
  • Informacije dostupne na internet portalu ne smiju se smatrati temeljem za donošenje osobnih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.
  • Kreativno.hr zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja na stranici, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.
  • Korištenjem ovog portala podrazumijeva se da ste suglasni da kreativno.hr  neće biti odgovoran  za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu.
  • Pregledavanjem i korištenjem sadržaja podrazumijeva se da ste prihvatili sve navedene uvjete korištenja portala kreativno.hr.

 


Portal za promicanje inovativnosti, suvremenih odnosno visokih tehnologija, znanja, najnovijih strukturalnih oblika, te nove ekonomije u cjelini kako bi se poboljšala konkurentnost mikro, malih, srednjih i velikih tvrtki, ako i startupova. To će se realizirati prezentacijom najbolje svjetske poslovne prakse, analizama, razgovorima, prikazom suvremenih tehnologija, ali i tehnologija budućnosti, futurističkim predviđanjima, povijesnim osvrtima na značajne izume, recenzijama, te popularizacijom primijenjene znanosti.