UPRAVLJAČKI PROCESIUPRAVLJANJE U INOVATIVNOJ EKONOMIJI

VISOKA TEHNOLOGIJA I EKSPERIMENTIRANJE U STARTUPOVIMA

0

Inovacije su oduvijek omogućavale društveni, to jest, ekonomski razvoj. Međutim, u današnjim okolnostima prelaska u digitalnu ekonomiju i društvo, njihov značaj drastično se povećao. Ključni segment digitalne ekonomije predstavljaju napredne tehnologije, čije djelotvorno funkcioniranje iziskuje kontinuirano inoviranje. Tehnologija i tehnološke inovacije integriranje su u sve segmente života i rada, pa tehnološko okruženje potiskuje prirodni okoliš, koji nas je okruživao stoljećima. To je najvidljivije u megalopolisima poput, primjerice, Tokya u kojem su napredne tehnologije kapilarno umrežene unutar čitave urbane cjeline.

Visoke tehnologije 

Visoke tehnologije generiraju novu dodanu vrijednost inovacijskim procesima zasnovanim na primijenjenim znanostima. Pri tome su inženjerske discipline odlučujuće za funkcioniranje tehnoloških procesa. Ujedno se javlja niz novih znanstvenih disciplina poput, primjerice, genetskog inženjeringa i biotehnologije koje su važne sastavnice tehnološke matrice digitalnog društva.

Zbog toga je razumljivo što je japanska vlada izdvojila naprednu tehnologiju baterija kao ključnu pokretačku silu konkurentnosti  zemlje, te je promatra kao pitanje nacionalnog opstanka. Već je dobro poznata japanska fokusiranost na razvoj robotičke  tehnologije i njenu integraciju, ne samo u industrijske pogone, već i ostale segmente društva.

Brojne razvijene industrijske zemlje, također, se usredotočuju na razvoj visoko tehnoloških područja. Primjerice, Australija, Kanada, Danska, Finska, Irska, Južna Koreja, Nizozemska, Singapur i Švedska eksplicitno su se izjasnile, kako žele preuzeti vodstvo u svijetu, u procesu prijelaza svjetskog gospodarstva u digitalnu ekonomiju. 

Finska je definirala nekoliko industrija ključnih za svoje gospodarstvo, kojim žele osigurati globalno vodstvo, a to su : drvna industrija, informatička i komunikacijska tehnologije, energetika i tehnologija zaštite okoliša, građevina i strojarstvo. Pri tome ističem kako su drvna industrija i građevinarstvo, kao i sve ostale tradicionalne  industrijske grane, podložne digitalizaciji poslovanja.  

Visokotehnološka strategija Njemačke objavljena 2006. godine prepoznala je 17 naprednih višestruko relevantnih tehnologija (od biotehnologije, nanotehnologije i mikrosustava do optike, materijala, proizvodnje te informacijsko komunikacijskih tehnologija) bitnih za sposobnost njemačke industrije i njezinog sveukupnog gospodarstva za tržišno natjecanje.

Različitim mjerama javnih politika stimulira se tehnološki, prvenstveno visokotehnološki razvoj. Primjerice, Irska ne oporezuje dohodak ostvaren od patenata, a Belgija oporezuje takav prihod po stopi koja nije viša od 6,8 posto. Švicarska je umanjila poreze na dohodak trgovačkim društvima za sve oblike intelektualnog vlasništva na stope od jedan do 12 posto. Francuska je uvela praksu stimuliranja bogatih pojedinaca da ulažu u startup tvrtke, jer im se zbog toga drastično smanjuje plaćanje poreza na bogatstvo.

Razvoj visokih tehnologija nije moguć bez sustavnog, planskog i kontinuiranog inoviranja, Stoga je nužno ustrojiti institucionalni okvir koji će stimulirati inovacijske procese. Jedan od načina na koji su brojne, pretežno razvijene, nacije odgovorile na ovaj izazov je osnivanje inovacijskih agencija. Tu praksu provode i slabije razvijene zemlje poput Urugvaja, Gane i Ruande koje su utemeljile nacionalne inovacijske agencije. Prisutna je i praksa promocije inovacijske odnosno poduzetničke prakse, kao i sustavno educiranje potencijalnih  poduzetnika i inovatora, ali i onih koji su već aktivni na tržištu.

Poduzetništvo, pa i inovatorstvo, možemo nazvati određenim stilom života. Poduzetnici, to jest, inovatori često pokreću poslovni pothvat sa željom poboljšavanja kvalitete života i rada. Treba napomenuti kako se poduzetnička odnosno inovacijska  praksa sastoji od nekih univerzalnih načela, koja su primjenjiva u svim segmentima ljudskoga angažmana, Njihovo poznavanje podupire kreativne napora pojedinca u realizaciji određenog cilja, kao što je, primjerice, plasiranje novog proizvoda. Zadnjih desetljeća postali su popularni tehno sartupovi od kojih su pojedini ostvarili impresivne poslovne rezultate u svjetskim razmjerima.

Tehno startupovi 

Startup je strukturalna forma pogodna za tehno poduzetništvo odnosno digitalno promišljanje usmjereno na poboljšavanje procesa ili plasiranje novih proizvoda i usluga. U pravilu, startupovi raspolažu oskudnom financijskom i materijalnom imovinom, ali obiluju kreativnom energijom svojih osnivača i njihovih suradnika. Stoga je prikladno maksimalno smanjiti rizike prilikom dizajniranja novog digitalnog uređaja ili usluge.

Digitalno poduzetništvo, to jest, inovatorstvo sastoji se od niza specifičnosti, po kojima se razlikuje od analognog mentalnog i poslovnog sklopa. Primjerice, za razliku od tradicionalnog strateškog i dugotrajnog planiranja ili sveobuhvatnog procesa analiziranja tržišta, startup poduzetnici prvenstveno se oslanjaju na što brže zaprimanje povratnih informacija tijekom razvoja proizvoda.

Pri tome im nisu u fokusu prosječni potencijalni korisnici, nego rani usvojitelji koji najizrazitije osjećaju potrebu za takvim novim proizvodom. Rani usvojitelji su dragocjen resurs za startup poduzetnike, jer su skloni uočiti, ali i oprostiti eventualne pogreške novog proizvoda u nastajanju, te su iznimno motivirani dati povratnu informaciju.

Dakle, razvijanje novoga proizvoda u startupu temelji se na praktičnom testiranju ideje, prilikom kojeg rani usvojitelji pružaju iznimno korisne informacije digitalnim inovatorima za daljnja poboljšavanja. Nužno je što hitnije plasirati proizvod s minimalnom funkcionalnošću. On tehno poduzetnicima omogućuje da odmah započnu s procesom učenja, zahvaljujući zaprimljenim korisnim mišljenjima i primjedbama.

To je suprotno tradicionalnom razvoju novoga proizvoda koji, u pravilu, kako smo spomenuli uključuje dug i promišljen period indukcije te razrade ideje. Pri tome se teži postići savršenstvo proizvoda od samoga početka, a čitav proces odvija se unutar korporativnih prostora i daleko od očiju javnosti. Za razliku od toga, digitalni poduzetnici pri razvoju proizvoda uključuju od samih početaka buduće korisnike, ali i druge relevantne subjekte.

Međutim, rani usvojitelji su bitni i pri plasiranju konačne verzije proizvoda na tržište. Stoga ih je potrebno identificirati i pravodobno, te sustavno informirati o važnim projektima i potezima startup tvrtke. Riječ je o personaliziranom pristupu koji je razrađen u sklopu izravnog marketinga, te ga koriste u sve većoj mjeri i tradicionalne kompanije. Te procese znatno su olakšale internetske tehnologije i tehnološki uređaji, prije svega, pametni telefoni.

Iznimno je korisno za startup poduzetnike novi proizvod ponuditi ranim usvojiteljima, koji su, kako smo već spomenuli, posebna vrsta kupaca odnosno korisnika. Oni bez problema prihvaćaju, pa čak i preferiraju, 80-postotno rješenje – ne treba imati savršeni proizvod kako biste ih zainteresirali i pridobili.

Konkretno govoreći, rani usvojitelji stajali su u redu za Appleov originalni iPhone premda su mu nedostajali osnovni elementi odnosno funkcionalnosti kao što su copy i paste, 3G brzina interneta, te osnova za korporativni e-mail. Ipak, to nije spriječilo rane usvojitelje da ga hvale. Oni su na taj način inicirali umreženo prenošenje pozitivnog mišljenja o proizvodu, te tako utjecali na formiranje imidža tog proizvoda na masovnom tržištu.

Riječ je o iznimno značajnom potrošačkom segmentu ne samo za startup tvrtke, već i ostale kompanije iz različitih područja. Zanimljivo je spomenuti kako rani usvojitelji koriste svoju maštu i kreativnost kako bi nadopunili, bolje reći, poboljšali proizvod. Pored te konstruktivne i suradničke uloge, rani usvojitelji uživaju u tome da budu prvi koji koriste određeni proizvod, te dijele svoja iskustva o njima sa širim krugom prijatelja i poznanika. Stoga imaju važnu ulogu u kreiranju potrošačkih odnosno tržišnih trendova. Oni su specifični, ponajprije, za modnu industriju te industriju luksuza.

Međutim, zadnjih nekoliko desetljeća naglo raste angažiranost i utjecaj tehno trendsetera (ranih usvojitelja) koji su, kako smo već naveli, akteri u kreiranju i promociji tehnoloških uređaja. Tome je svakako doprinio i atraktivni dizajn, primjerice, pametnih satova i telefona, koji pored svojih funkcionalnosti služe i kao modni dodatak. Ujedno su tehno poduzetnici, to jest, pokretači startupova postali atraktivan životni stil među  mladim ljudima.

Znatnim dijelom uspjeh startupova zasniva se na eksperimentiranju i testiranju u koji su uključeni i vanjski sudionici, prvenstveno rani usvojitelji. Eksperimentiranje se provodi u skladu s poduzetničkom vizijom, a započinje u ranoj fazi razvoja novoga proizvoda uz pomoć proizvoda s minimalnom funkcionalnošću. Tako se početna poduzetnička ideja testira na tržištu, gdje se eksperimentiranjem nastoje poboljšati postojeće i pridodati nove funkcionalnosti.

Mr.sc. Marinko Kovačić

TRACEY CAMILLERI, SAMANTHA ROCKEY & ROBIN DUNBAR :“ THE SOCIAL BRAIN“, CORNERSTONE PRESS, LONDON, 2023.

Previous article

UMJETNA INTELIGENCIJA U POSLOVNOJ PRAKSI

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up