INOVACIJETEHNIČKI IZUMI

IKONOKLAST – INOVATOR IZVAN MATRICE

0

Ikonoklast je osoba koja je zaokupljena realizacijom nečega što ostali smatraju nemogućim. On nadilazi postojeću uhodanu tehnološku odnosno društvenu matricu. To ukazuje na činjenicu kako se ikonoklasti razlikuju od ostalih ljudi.  Konkretnije govoreći, oni stvari vide na neuobičajen način. Taj drugačiji obrazac promatranja rezultat je maštanja koje nadilazi uzročno posljedičnu logiku i oslonjenost na realnost. Sam pojam ikonoklast doslovce znači uništavač ikona, odnosno mogu reći kako označava razaratelja stereotipnog načina promatranja okoline. Treba podsjetiti kako se inovacije nazivaju kreativnom destrukcijom. Logično je kako značajne inovacije generiraju veliku destrukciju uhodanog načina funkcioniranja pojedinaca i društva u cjelini.

Negacija opće prihvaćenoga 

Masovni mediji, odnosno radio, televizija i film imali su bitnu ulogu u informiranju i kreiranju javnoga mnijenja u 20. stoljeću. Riječ je o medijima koji su nastali uz pomoć nekoliko radikalno novih tehnologija, te niza manjih tehnoloških inovacija. Stvoren je tehnološki sustav koji je transformirao komunikaciju i percepciju društvene zbilje. Taj tehnološki sustav nije se mogao ostvariti bez ikonoklasta. Oni ne prihvaćaju postojeća ograničenja koja determiniraju  funkcioniranje društva u određenom povijesnom trenutku. 

Jedan od prijelomnih trenutaka razvoja komunikacija je izum bežičnoga telegrafa Guglielma Marconija 1896. godine. Po prvi puta se prijenos informacija ne odvija uz pomoć materijalnih sredstava kao što su spisi i knjige, već nevidljivim posrednicima odnosno valovima. Nova tehnologija krila je mnoge potencijale koji su se s vremenom zahvaljujući brojnim inovatorima i ikonoklastima transformirali u čitavu industriju. Ta nova industrija omogućavala je kreativan, ali i poduzetnički angažman.       

Edwin Howard Armstrong, svakako je najutjecajniji ikonoklast radijske tehnologije. Uz svoju prvu inovaciju, regeneraciju, koja predstavlja tehniku pojačavanja radiosignala, Armstrong je izumio superheterodinski prijamnik. To je uređaj koji transformira visokofrekventne radiovalove u zvučne signale koje ljudsko uho može čuti. Njegovo najvažnije dostignuće bio je izum FM radija – tehnologije koja je čitavu dotadašnju radijsku industriju nadmašila, pokazujući njenu posvemašnju inferiornost.

Od izuma Marconija, osnovna radijska tehnologija koristila je modulaciju amplitude (AM) čija je glavna prednost bila jednostavnost. AM funkcionira vrlo dobro sve dok je modulacijski signal niže frekvencije od signala nositelja. Ta tehnologija bila je okosnica razvoja nove industrije i novoga tržišta, koje je imalo svoje specifičnosti. Instaliravši 1931, godine prvi odašiljač na Empire State Buildingu, na visini od 381 metra, u New Yorku, tvrtka RCA potvrdila je status neprijepornog lidera te industrije. Pored razvoja tehnološke komponente djelovanja menadžeri tvrtke RCA razvili su i odgovarajući poslovni model prilagođen novim okolnostima. 

Međutim, AM radio ima ozbiljnih manjkavosti. Bučan je, stanice interferiraju jedna s drugom, a ton je niske kvalitete. Navedeni nedostaci bili su dobro poznati 1930-ih godina, pa su radio inženjeri raspravljali o mogućnostima uvođenja drugačije tehnologije. Razmatrala se tehnologija koja bi se temeljila na modulaciji frekvencija (FM). No, u to vrijeme jedan ugledni matematičar koji je radio za kompaniju AT&T publicirao je matematički dokaz superiornosti AM nad FM radiom. Njegov matematički dokaz automatski su prihvatili svi radio inženjeri. Svi osim Armstronga.

Tvrdoglava kreativna upornost

Armstrong je, u pravilu, bio kritičan spram autoriteta. Ništa nije prihvaćao zdravo za gotovo, već je propitivao uvriježene istine kako bi se osobno uvjerio u njihovu vjerodostojnost. Znao je govoriti :“Stvari za koje su ljudi sigurni da ih poznaju, upravo nisu takvima.“ Pri tome, prezirao je ljude koji su dokazivali teze matematičkim izvrtanjem odnosno manipulacijom.

Matematičko obrazlaganje inferiornosti FM radija, Armstrong je doživio kao izazov za dokazivanje njegove netočnosti. Želio je dokazati kako je čitava armija radio inženjera u krivu, te kako je sam u stanju stvoriti superiornu radio tehnologiju. Tehnički izazovi stvaranja FM prijamnika bili su zastrašujući. Utrošio je gotovo osam godina na zahtjevna istraživanja kako bi riješio osnovne probleme. Međutim, do 1934. godine, ostvario je iznenađujuće i zapanjujuće dobre rezultate. Tada je svoje inovacije i tehnološka rješenja izložio dugogodišnjem prijatelju i predsjedniku tvrtke RCA Davidu Sarnoffu.

Prvi put su emitirani program FM radija s RCA antene na Empire State Buildingu slušatelji mogli čuti s velikom čistoćom zvuka, kao da se nalaze u prostoriji iz koje je program emitiran. Slušatelji glazbe imali su dojam kako se nalaze u koncertnoj dvorani. Nestali su karakteristični šumovi AM radija, a umjesto lošega mogao se čuti ton iznenađujuće visoke kvalitete.

Bez obzira na to, Starnoff, predsjednik RCA, ostao je vjeran tehnologiji AM radija. On je Armstrongovu FM tehnologiju nastojao eliminirati kako bi spriječio njenu tržišnu eksploataciju, te tako zadržao postojeće stanje stvari. To je možda bila nametnuta reakcija koju su potakle određene interesne skupine, a možda se radilo o običnoj ljubomori. U svakom slučaju, Sarnoff je svojim najboljim znanstvenicima i inženjerima naložio da stručno, odnosno znanstveno diskreditiraju Armstrongovo otkriće. 

Ta je tehnološka, bolje reći, poslovna strategija jedno kraće vrijeme bila djelotvorna. Armstrong je bio primoran ukloniti svoj odašiljač s Empire State Buildinga. No, on se nije pokolebao u prezentiranju superiornosti svoje tehnološke inovacije. Stoga je izgradio vlastiti odašiljač s druge strane rijeke Hudson, u New Jerseyu. U usporedbi s odašiljačem RCA, njegov je odašiljač  bio puno manjih dimenzija, ali činjenica da je mogao emitirati vrlo kvalitetan-čist zvuk uz nisku potrošnju električne energije, nedvojbeno je svjedočila o prednostima FM tehnologije.

Premda je Armstrong dao licencu za korištenje FM tehnologije kompanijama General Electric i AT&T, tvrtka RCA odbila je suradnju. Bila je to iscrpljujuća Armstrongova   bitka s korporativnim lobijima i znanstvenom zajednicom koja je rezultirala njegovim samoubojstvom 31. siječnja 1954. godine. Na koncu je Armstrongova udovica dala licencu kompaniji RCA za iznos od milijun američkih dolara.  

Ikonoklasti rade i razmišljaju izvan uobičajenih obrazaca te često nailaze na brojne prepreke i poteškoće. No, krasi iz iznimna energija, upornost i tvrdoglavost koja u većem broju slučajeva rezultira iznimnim postignućima. Tako je Armstrong izumio temeljnu tehnologiju koja nas je uvela u doba masovnih komunikacija. Gotovo je nezamislivo kako bi svijet izgledao bez njegovih otkrića. Pored toga, Armstongov izum regeneracije i superheterodinskog prijamnika igrao je ključnu ulogu u Drugom svjetskom ratu. Riječ je o ekstremnom ikonoklastu koji je unaprijedio radijsku tehnologiju i naš svakodnevni život, ali je njega samoga, taj ekstremni napor dokazivanja vlastite inovacije, u konačnici, stajao života.

Mr.sc. Marinko Kovačić

UMREŽENA GENERACIJA

Previous article

KOMPLEKSNOST I ORGANIZACIJSKI DIZAJN

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up