INOVATORSKA GENETIKA

Premda je inovatorstvo osobina koja se može poticati i usmjeravati, ipak je potreban  određeni stupanj prirodne nadarenosti i sklonosti preispitivanju okruženja u kojem ...
KREATIVNOST
PATENTI

KNOW-HOW

Pojam know-how koji znači znati kako  potekao je iz poslovne prakse u SAD-u. U The American Everyday Dictionary taj se termin definira kao ...

INDUSTRIJSKI DIZAJN U AEG-u

Neprijeporno je kako su inovacije, odnosno otkrića jedan od ključnih generatora povijesnoga razvoja. Otkrića vatre i tehnologije obrade metala, a napose kotača koji ...
DIZAJN
KREATIVNA INDUSTRIJA

SCHUMPETEROVA VIZIJA

Suština i logika funkcioniranja socijalnih procesa stoljećima su predmet interesa društvenih i humanističkih teoretičara. Znanstvenim metodama nastoji se definirati bit aktualnih događanja koja ...
KREATIVNOST

Biomimetika

Andrew Parker, znanstvenik Prirodoslovnog muzeja u Londonu i Sveučilišta u Sydneyu vodeći je zagovornik biomimetike – primjene dizajna iz prirode na kreativno rješavanje ...

Posts navigation