INOVACIJE

RAD NA DALJINU

Trenutna pandemija uzrokovana virusom Covid-19, u Hrvatskoj je aktualizirala rad na daljinu, ali i učenje na daljinu. Pandemija je potaknula i primjenu digitalne ...