PATENTI

KNOW-HOW

Pojam know-how koji znači znati kako  potekao je iz poslovne prakse u SAD-u. U The American Everyday Dictionary taj se termin definira kao ...
DIZAJN

INDUSTRIJSKI DIZAJN U AEG-u

Neprijeporno je kako su inovacije, odnosno otkrića jedan od ključnih generatora povijesnoga razvoja. Otkrića vatre i tehnologije obrade metala, a napose kotača koji ...

Posts navigation