ESEJI

KOMPLEKSNOST I SAMOORGANIZACIJA

Kontinuirani razvoj znanosti poput, primjerice, biologije, medicine, fizike, matematike i informatike otkriva, u sve većoj mjeri, kompleksnost prirode koja nas okružuje i svemira ...

Posts navigation