ESEJI

KOMPLEKSNOST I SAMOORGANIZACIJA

Kontinuirani razvoj znanosti poput, primjerice, biologije, medicine, fizike, matematike i informatike otkriva, u sve većoj mjeri, kompleksnost prirode koja nas okružuje i svemira ...
ESEJI

PAMETNA ORGANIZACIJA

Metafore se često koriste u društvenim znanostima kako bi se slikovito opisao neki fenomen ili proces. Međutim, metafore unutar sebe kriju i dublji ...
ESEJI

MREŽA I INTELEKTUALNI KAPITAL

Jedan od temeljnih izazova današnjega djelovanja, prije svega, u gospodarstvu je iznalaženje primjerene strukturalne arhitekture koja će omogućiti optimalni učinak ljudskih potencijala, suvremenih ...
ESEJI

MILENIJALCI I TEHNOLOŠKA MATRICA

Mediji su komunikacijski posrednici i jedna od stožernih sastavnica artikulacije ¸ljudske povijesti. Marshall McLuhan je oštroumno primijetio kako sam medij, više nego sadržaj ...
ESEJI

TEHNOLOGIJA, DRUŠTVO I IDEOLOGIJA

Tehnologija je društveni odnos. Taj odnos nije jednoznačan, već je rezultat brojnih racionalnih, iracionalnih, kaotičnih i nasumičnih procesa. Stoga je tehnološki determinizam samo ...

Posts navigation