MILENIJALCI I TEHNOLOŠKA MATRICA

Mediji su komunikacijski posrednici i jedna od stožernih sastavnica artikulacije ¸ljudske povijesti. Marshall McLuhan je oštroumno primijetio kako sam medij, više nego sadržaj ...
ESEJI
ESEJI

TEHNOLOGIJA, DRUŠTVO I IDEOLOGIJA

Tehnologija je društveni odnos. Taj odnos nije jednoznačan, već je rezultat brojnih racionalnih, iracionalnih, kaotičnih i nasumičnih procesa. Stoga je tehnološki determinizam samo ...