POVIJESTPOVIJEST VISOKE TEHNOLOGIJE

POČECI KOMERCIJALNOGA RAČUNARSTVA

0

Brojni povjesničari računarstva smatraju kako postoje tri generacije računala ovisno o tome da li koriste vakumske cijevi, tranzistore ili čipove. Napominjemo kako se danas razvija nova generacija ovih mislećih strojeva, a riječ je o kvantnim računalima. Razvoj računarstva karakterizira snažan razvoj njihovih tehničkih performansi, kontinuirana minimalizacija, sve šira primjena te rapidno snižavanje cijene.

Već 30-ih godina 20. stoljeća pojedini znanstvenici prvenstveno astronomi počelu su koristiti strojeve s perforiranim karticama, svojevrsne preteče suvremenim računalima, u rješavanju znanstvenih problema. Na temelju tih iskustava IBM je osnovao 1934. godine Thomas J. Watson Computing Bureau na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Wallace Eckert (nije ni u kakvoj vezi s J. Prosperom Eckertom) objavljuje 1940. godine utjecajnu knjigu Metoda perforiranih kartica u znanstvenim proračunima.       

Snažan razvoj i šira primjena računarstva u SAD-u započinje nakon 1945. godine u vrijeme povoljnih ekonomskih prilika i hladnoga rata. Komercijalno razdoblje računalstva označila je pojava ENIAC-a, kratica engleske složenice Electronic Numerical Integrator and Calculator, računala koje je bilo namijenjeno prvenstveno za vojne potrebe, ali je bilo upotrebljivo i u drugim područjima.

ENIAC su 1946. godine izradili J.W.Mauchly i J.P.Eckert na Moore školi električnog inženjerstva (Moore School of Electrical Engineering) pri University of Pennsylvania. Oni su sa svojim radom nešto kasnili, pa nije realizirana prvobitna ideja da se ENIAC koristi za planiranje i provedbu vojnih operacija u Drugom svjetskom ratu.

Mauchly i Eckert sudjelovali su 1944. godine i u projektiranju uređaja EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) jedno od najranijih elektronskih računala. To je prethodnik ENIAC-a, čiji se rad zasnivao na binarnom principu te je bio dizajniran kao računalo koje pohranjuje programe. Sljedeće godine oni napuštaju taj projekt. EDVAC je 1949. godine isporučen Balističkom istraživačkom laboratoriju.

Treba napomenuti kako je računalnu arhitekturu teorijski razradio Jon von Neumann u svom znanstvenom radu First Draft of a Report on the EDVAC

Britanske prethodnice   

Ratne nevolje primorale su Britance da u prosincu 1943. godine konstruiraju Colossus, računalo koje je poslužilo odnosno bilo konstruirano za razbijanje njemačkih vojnih šifri. To potvrđuje tezu kako su nevolje i potrebe često okidači inovacijskih procesa. Ujedno to je još jedan primjer kako ratna zbivanja i razvoj vojne tehnologije produciraju, u krajnjoj liniji, brojne inovacije korisne za svakodnevni život.

Britanska catering tvrtka J.Lyons&Company instalirala je i koristila komercijalno računalo LEO, prije nego što je to uspjelo Amerikancima s računalom UNIVAC. U to vrijeme je u Njemačkoj Konrad Zuse postigao značajne rezultate na tom području. Japan se znatno kasnije priključio razvoju računalne industrije.

Eksperimentalno računalo konstruirano je na Sveučilištu u Manchesteru i testirano je sredinom 1948. godine. Maurice Wilkes i njegov istraživačko razvojni tim na Matematičkom laboratoriju Sveučilišta Cambridge konstruirali su računalo EDSAC (Electronic Delay Strorage Automatic Calculator). 

Preteča startupova u visokoj tehnologiji      

Istraživanja Mauchlya i Eckerta usporila je negativna ocjena njihovog rada Howarda Aikena, matematičara s Harvardu koji je bio član komiteta Nacionalnog istraživačkog vijeća. Treba podsjetiti kako je Aiken konstruktor uređaja Harvard Mark I, što je službeno ime za IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC). Pojava uređaja Mark I označila je početak ere modernih računala.

S ciljem zadovoljavanja vlastitih poduzetničkih ambicija i osiguravanja autonomije u radu, Eckert i Mauchly sklapaju partnerstvo i osnivaju u ožujku 1946. godine Electronic Control Company koja u prosincu 1948. godine postaje Eckert-Mauchly Computer Company. Misija tvrtke bila je izrada računala koje će se koristiti u vojne, ali i komercijalne svrhe. Tvrtku je 1950. godine kupila kompanija Ramington Rand koja se kasnije spaja sa Sperry Corporation, a danas posluje pod nazivom Unisys.

Možemo ustvrditi kako je riječ o prvom privatnom poduzetničkom pothvatu u segmentu računalne industrije. Po našem mišljenju, to je bila prethodnica startupova u visokoj tehnologiji koji svoju afirmaciju postižu, tek koncem 20. stoljeća.

Pri konstruiranju računala ENIAC Eckert i Mauchly praktično su razvili Neumannovu računalnu arhitekturu. ENIAC je prvo suvremeno računalo, a koristilo se za  realizaciji brojnih projekata kao što su : projekt Whirlwind, projekt razvoja balističke rakete Minuteman te projekt ARPANET koji je provodila Agencija za napredne istraživačke projekte (ARPA) te drugi projekti. Računalo je bilo iznimno nezgrapno jer je težilo 30 tona, a zauzimalo 170 četvornih metara prostora. ENIAC je mogao obaviti 5.000 operacija zbrajanja u sekundi te 357 operacija množenja i 38 operacija dijeljenja u sekundi.

To su bili skromni počeci računalne industrije koja se danas strelovito razvija u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu drastično mijenjajući svakodnevni način poslovanja, znanstvenoga istraživanja, zabave i života općenito.

EKO SUSTAVI KREATIVNIH KLASA U NOVOJ EKONOMIJI

Previous article

BIG DATA SPOZNAJNI I MENADŽERSKI ALAT

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up