UPRAVLJANJE INOVACIJAMAUPRAVLJANJE U INOVATIVNOJ EKONOMIJI

Četiri upita

0

Za uspješno upravljanje inovacijama nužno je, pored ostalog, odgovoriti na četiri osnovna pitanja. Ponajprije menadžeri i inovatori moraju odgovoriti na pitanje što (WHAT) pokušavaju inovirati. Riječ je o projektnoj zadaći koja se može uspješno realizirati samo uz pomoć preciznog poznavanja ukupnih organizacijskih inovativnih kapaciteta. To je pretpostavka uspješnog planiranja i maksimalno racionalnog korištenja organizacijskih prvenstveno ljudskih resursa u inovacijskim procesima. Pri tome, upravljanje inovacijama kao profesionalna rukovodna aktivnost ne smije gušiti spontanost već je treba poticati stvarajući kreativni kaos.

Nužno je odgovoriti na pitanje kako (HOW) stvoriti optimalne uvjete za praktičnu provedbu inovacijskih aktivnosti odnosno razvoj novih proizvoda i usluga. Artikulacija odgovarajućih strukturalnih oblika jedna je od zadaća koja se ne smije isključivo prepustiti odjelu za istraživanje i razvoj, već mora biti djelokrug rada viših menadžera zaduženih za različita područja poslovanja.

Na koncu mora se odgovoriti na pitanja zašto (WHY) i kada (WHEN) poduzimamo inovacijske procese, pri čemu nas odgovori tržišno pozicioniraju u odnosu na konkurente.

Na navedena pitanja djelomično se odgovara u poduzećima  koja svoje poslovanje ne temelje na novim proizvodima i uslugama. Za inovativne poslovne organizacije odgovaranje na ova temeljna pitanja je kontinuirani, sveobuhvatni i planski proces integriran u sve organizacijske segmente. 

Međutim, sve češće ni liderske inovacijske tvrtke nisu u stanju generirati sva potrebna specijalistička znanja što smanjuje njihove inovacijske potencijale. Plasiranje novih, visoko tehnoloških proizvoda iznimno je složen i skup proces. Pronalazak, primjerice, novog lijeka često iziskuje ulaganja veća od milijardu dolara, a slična je situacija i u drugim segmentima visoke tehnologije. Zbog toga kupovina patenata, licenci i ostalih oblika intelektualnog vlasništva postaje svakodnevnica. Ta se praksa nadopunjava sklapanjem partnerstva, savezništva i ostalih oblika suradnje, čak i među izravnim tržišnim konkurentima. To je bilo nezamislivo u doba masovne industrije.

Upravljanje inovacijama prakticira se uz pomoć fleksibilnih ciljeva, a procesi su izuzetno dinamični. To odgovara kreativcima koji zaziru od rutine i stabilnosti. Krajnji cilj je plasiranje prijelomnih inovacija koje stvaraju nova tržišta. To je slučaj s izumima poput, primjerice, mikro čipa, osobnog računala i interneta. Svjedoci smo kako sinergija nekoliko prijelomnih inovacija rezultira pojavom digitalnog društva i digitalne ekonomije.

Praktične preporuke za uspješno upravljanje inovacijama

Previous article

Rogersov i Bassov doprinos

Next article

Comments

Comments are closed.

Popular Posts

Login/Sign up