PATENTIZNANJE I KREATIVNA EKONOMIJA

Patenti kao element poslovne strategije

0

U tržišnoj ekonomiji jedini dozvoljeni monopol je zakonska zaštita intelektualnog vlasništva čije su glavne sastavnice patenti, zaštitni znakovi i autorska prava. Kreativna konkurentska prednost uz pomoć intelektualnog vlasništva  prvenstveno se ostvaruje u tehnologiji, dizajniranju i brendiranju a u krajnjoj liniji obuhvaća nove proizvode, usluge i procese.

Međunarodne standarde zaštite intelektualnog vlasništva propisuje Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS (Trgovinski aspekti prava intelektualnog vlasništva). Standardima se nastoji sustavno harmonizirati, integrirati  i pojeftiniti zaštita intelektualnog vlasništva u međunarodnoj trgovini, ali u tom pogledu ima još dosta problema. Madridski Protokol jedan je od dokumenata donesen u tu svrhu.

Na korporativnoj razini postoji nekoliko poslovnih modela upravljanja intelektualnim vlasništvom. Jedan od njih je utvrđeni monopol kojeg karakterizira stroga zaštita i njeno sustavno nadziranje. Taj poslovni model  koriste sve vodeće farmaceutske korporacije čije uspješno poslovanje prvenstveno ovisi o blockbusterima odnosno lijekovima čija godišnja vrijednost prodaje nadmašuje milijardu USD.

Treba napomenuti kako za razvoj lijekova nove generacije treba uložiti u pravilu više od milijardu USD, pa se nadzire svaki pokušaj nedozvoljenog kopiranja blockbustera. Zbog toga velike farmaceutske korporacije u svom sastavu imaju brojne timove pravnih eksperata koji su zaduženi za otkrivanje nelegalnih pokušaja kopiranja ne samo blockbustera već i drugih patentiranih lijekova. Protuzakonito kopiranje originalnih lijekova, također je skup i zahtijevan postupak  kojeg mogu provesti samo veće tvrtke.

Autorsko pravo

Previous article

Boschov kompleks

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up