INOVATIVNE ORGANIZACIJE - IZUMITELJIPROFIL VODEĆIH INOVATIVNIH TVRTKI

POSLOVNA FILOZOFIJA KOMPANIJE NOVO NORDISK

0

Prihodi svjetskog farmaceutskog tržišta kojim dominira dvadesetak kompanija kao što su, primjerice, Pfizer (SAD), Roche AG (Švicarska), Sanofi (Francuska), Johnson&Johnson (SAD), Merck&Co (SAD) i Novartis (Švicarska) u značajnoj mjeri se ostvaruju uz pomoć patentiranih lijekova. U tom pogledu menadžeri vodećih farmaceutskih korporacija nastoje formirati što veći portfelj blockbustera odnosno lijekova, čija godišnja vrijednost prodaje nadmašuje milijardu USD. Zadnjih 20-ak godina farmaceutske kompanije znatnije su se fokusirale na razvoj lijekova namijenjenih liječenju rjeđih bolesti odnosno za uža tržišta na kojima farmaceutski proizvodi postižu izrazito visoke cijene. Tu stratešku orijentaciju globalnih farmaceutskih tvrtki korigirala je pandemija Covida 19, koja je iziskivala brzi razvoj cjepiva i odgovarajućih lijekova za liječenje cjelokupne svjetske populacije.

Povijest Novo Nordiska 

Ključni istraživački i razvojni procesi danske farmaceutske kompanije Novo Nordisk fokusirani su na liječenje dijabetesa. Pri tome se temeljna djelatnost tvrtke odvija u harmoniji s interesima društvene zajednice, što uključuje, pored ostaloga, očuvanje odnosno brigu o okolišu. Taj strateški pristup definiran je 15. ožujka 2004. godine kada su na godišnjoj skupštini dioničara, glavni izvršni direktor i Odbor direktora zaduženi da uz financijske rezultata vode i sustavnu brigu o ekologiji, te užoj i široj društvenoj zajednici.

Tri ključna segmenta poslovanja – financije, okoliš i društvo – u Novo Nordisku se nazivaju trostrukom bilancom, koja izravno i neizravno utječe na proces odlučivanja na svim korporativnim razinama. Na taj način kompanija stiče svojevrsnu društvenu licencu za djelovanje koja jamči etičnost, pri realizaciji dugoročnih korporativnih ciljeva. Stvara se specifična organizacijska kultura čije su neke od sastavnica : originalna menadžerska praksa ; posvećenost i predanost poslovnih vođa ; poštivanje ljudskih prava pri rukovođenju ljudskim potencijalima ; kreiranje inovativnih lijekova i tretmana za dijabetes ; globalna korporativna društvena odgovornost koja uključuje i potporu  lokalnoj zdravstvenoj infrastrukturi ; fokusiranost na društveno odgovorne investitore.

Priča o Novo Nordisku započinje 1922. godine kada su danski dobitnik Nobelove nagrade za medicinu August Krogh i njegova supruga  Marie, liječnica i znanstvenica koja je patila od dijabetesa tipa 2, posjetili SAD. Supružnici su tada čuli za kanadske istraživače Fredericka Bantinga i Charlesa Besta koji su dijabetes liječili inzulinom izvađenim iz goveđega pankreasa.

Zbog  uspješnijeg liječenja bolesti svoje supruge Krogh je otputovao u Toronto kako bi se sreo s Bantingom i Bestom. Prigodom tog susreta Krogh je dobio dopuštenje za proizvodnju inzulina i liječenje pacijenata u Danskoj. U suradnji s dr. Hansom Christianom Hagedornom, specijalistom za regulaciju šećera u krvi, Krogh je osnovao tvrtku Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk) 1923. godine, kako bi započeo s proizvodnjom inzulina.

Braća Pedersen (Harald je bio inženjer, a Thorvald kemičar) priključili su se tvrtki Nordisk kako bi konstruirali inovativne uređaje za analizu kemijskih procesa, pri proizvodnji inzulina. Ubrzo je došlo do poslovnih trzavica između Krogha i braće Pedersen koji zbog toga napuštaju tvrtku. Već 1924. godine braća Pedersen osnivaju kompaniju Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo), te započinju s uspješnom proizvodnjom inzulina u Danskoj.

Sljedećih 65 godina, tvrtke Novo i Nordisk razvijale su se brzo, osnivajući istraživačke centre i bolnice specijalizirane za dijabetes. Kompanije su diverzificirale svoja istraživanja i poslovanje. Tako je tvrtka Novo postala najveći svjetski proizvođač industrijskih enzima, a Nordisk je razvijala lijekove za hemofiliju i poremećaje rasta.

Nakon desetljeća tržišnoga nadmetanja menadžeri su procijenili kako bi spajanje kompanija bilo obostrano korisno zbog niza sinergijskih efekata, a prije svega zbog  jačanja razvojnih potencijala i širenja tržišta. Spajanje je realizirano 1989. godine, a nova tvrtka nazvana je Novo Nordisk. Novonastala korporacija fokusirala se na međunarodno tržište, te izgradnju prepoznatljivoga globalnog brenda. Znatnije organizacijsko restrukturiranje uslijedilo je 2000. godine kada je nastala holding kompanija Novo Nordisk A/S koja se sastojala od dva ključna segmenta : zdravstvene zaštite i proizvodnje enzima – Novozymes.

Specifičan menadžerski stil

Generiranje profita je najvažnija menadžerska zadaća koja se u Novo Nordisku realizira uz uvažavanje etičkih principa, te ostvarivanja doprinosa lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Kreiran je okvir koji definira djelovanje zaposlenika i menadžera diljem svijeta, poznat kao The Novo Nordisk Way of Management (Način upravljanja u Novo Nordisku). Taj okvir se sastoji od tri ključne sastavnice : vizije, povelje i politike.

U viziji se definira korporativna budućnost i strateški ciljevi. Utvrđeno je kako Novo Nordisk želi postati vodeća kompanija u liječenju dijabetesa razvojem inovativnih lijekova. Djelovanje se planira širiti na područja u kojima kompanija može ostvariti značajne razvojne iskorake. Vizijom je utvrđeno kako svi procesi u kompaniji moraju biti prožeti temeljnim vrijednostima tvrtke.

Povelja razrađuje vrijednosti kojih se treba pridržavati, te ih sustavno i kontinuirano razvijati. Tako, sve poslovne jedinice moraju primjenjivati i međusobno razmjenjivati najbolje poslovne prakse, kako bi se što učinkovitije poboljšavali poslovni procesi. Zaposlenici se potiču na osobno usavršavanje i preispitivanje poslovne prakse. Svi djelatnici odnosno radne grupe i razvojni timovi trebaju znati kako se generira vrijednost za njihove potrošače. U proizvodnim postupcima menadžeri su dužni djelatnicima osigurati optimalne uvjete za njihov maksimalni angažman. Multifunkcionalnim projektnim timovima valja pružiti potporu prilikom realizacije složenih projekata. Svaki zaposlenik je dužan kontinuirano poboljšavati svoje profesionalne kompetencije.

Posebna pozornost u povelji posvećuje se poštivanju visokih etičkih standarda. To se odnosi na eksperimente sa životinjama, klinička ispitivanja i korištenje ljudskoga materijala, te gensku tehnologiju. Ujedno se postavljaju zahtjevni etički standardi vanjskim partnerima kao što su, primjerice, istraživački instituti i dobavljači. Sa svim interesnim skupinama nužno je voditi dijalog i razvijati partnerske odnose. Obveza je ispunjavati duh, vrijednosti i principe relevantnih konvencija i zakona, te uvažavati ostale propisane uvjete.

Treća sastavnica strateškoga okvira su politike koje se provode u svakodnevnom radu. Provedbene politike obuhvaćaju sve organizacijske segmente odnosno procese. Od iznimne je važnosti politika realizacije najbolje svjetske proizvodne prakse, koja iziskuje stalno ažuriranje, te osigurava realizaciju visoke kvalitete. Definirane su politike korporativne komunikacije, financija, sigurnosti, zaštite okoliša, tehnoloških unapređenja s posebnim naglaskom na informatičku tehnologiju, kao i ostala područja odnosno procesi. Naročita pozornost se posvećuje inovativnom i istraživačkom radu koji je ključni generator nove dodane vrijednosti, te instrument za ostvarivanje prepoznatljivosti na globalnom tržištu.   

Proklamirani ciljevi i vrijednosti nisu formalnog karaktera, koji služe za uljepšavanje korporativnog imidža pred poslovnim partnerima i širom zajednicom. Oni se sustavno i planski provode u praksi, pa su stoga svi zaposlenici svjesni korporativnih vrijednosti prilikom izvršavanja svakodnevnih zadaća. Menadžeri se stimuliraju za kontrolu realizacije organizacijskih vrijednosti, pri čemu se koriste sofisticirani rukovodni alati kako bi humani resursi što učinkovitije iskazali svoje potencijale.  

Menadžeri imaju brojne odgovornosti koje iziskuju njihovu balansiranu i kontinuiranu realizaciju. Društvena odgovornost se odnosi na : zaposlenike, pacijente, te lokalnu i međunarodnu zajednicu. Financijsko odnosno ekonomsko poslovanje mora zadovoljiti interese korporacije, investitora, te pridonositi, u što većoj mjeri, nacionalom gospodarskom rastu. Nadalje, menadžeri su odgovorni za zaštitu okoliša, dobrobit životinja, te poštivanje bioetičkih načela.

Društvena odgovornost           

Menadžeri Novo Nordiska su 2004. godine zbog što uspješnijeg zadovoljavanja potreba i interesa zaposlenika, potrošača i društvene zajednice, njihove predstavnike institucionalno povezali unutar korporativne arhitekture. Na taj način su omogućili njihov konstruktivni dijalog, a taj proces značajno su unaprijedile internetske tehnologije koje su se tijekom vremenom pojavile. Komunikacija je pozitivno utjecala na poslovne procese i definiranje razvojnih politika.

Prilikom procesa zapošljavanja, koji je sustavno razrađen,  rukovoditelji i eksperti odjela za ljudske resurse ne procjenjuju sam tehničke kompetencije, već i sposobnost kandidata da se uklope u korporativnu kulturu. Prihvaćanje sustava vrijednosti u Novo Nordisku iziskuje određenu prilagodbu kako bi novo zaposleni djelatnici postali sastavnicom svakodnevnog rada u kompaniji.

Na treninzima se novi zaposlenici počinju upoznavati, bolje reći, obučavati s načinom rada i prihvaćenom praksom u Novo Nordisku, koji obiluju specifičnostima i kreativnim rješenjima. Treba napomenuti kako su treninzima ujedno obuhvaćeni svi djelatnici, a njihov program fokusiran je na poboljšavanje realizacije zacrtanih ciljeva. Pri tome se raspravlja o uzrocima određenih poteškoća ukoliko se pojave. Posebna pozornost se posvećuje poznavanju i obučenosti za provedbu korporacijskih protokola.

Razrađen je detaljan plan izvješćivanja o realizaciji radnih učinaka na svim organizacijskim razinama. Izvješća se temelje na preciznom mjerenju unutarnjih i vanjskih procesa odnosno uspjeha u četiri segmenta : financijski rezultati, potrošačko zadovoljstvo, poslovni procesi i motiviranost/zadovoljstvo zaposlenika.

Menadžerima i razvojnim stručnjacima Novo Nordiska iznimno su važna mišljenja i potrebe bolesnika, prije svega oboljelih od dijabetesa. Većinu prihoda kompanija ostvaruje od lijekova za dijabetes i aktivnosti vezanih za odgovarajuće liječenje te bolesti. Procjenjuje se kako u svijetu više od 285 milijuna ljudi boluje od dijabetesa, a Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje kako će ih 2030. godine biti više od 430 milijuna. Broj oboljelih ubrzano se povećava, pri čemu se procjenjuje kako polovica oboljelih ne zna kako ima povećanu razinu šećera u krvi.

U Novo Nordisku su među prvima shvatili kako liječenje dijabetesa ne treba svesti samo na inzulin odnosno farmaceutske preparate. Šećerna bolest se u određenim slučajevima može u potpunosti izliječiti pravilnom prehranom i tjelovježbom koje valja kombinirati s propisanom terapijom. Uspješna borba protiv dijabetesa uključuje novu životnu filozofiju i napuštanje brojni štetnih navika. Stručnjaci Novo Nordiska u tom pogledu mogu pružiti brojne korisne savjete.

Dakle, za liječenje dijabetesa nisu dovoljni samo lijekovi, već i primjerena infrastruktura, te educiranje stanovništva o toj bolesti. Stoga eksperti Novo Nordiska provode Nacionalne programe borbe protiv dijabetesa prvenstveno u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Te aktivnosti podržava i Svjetska zdravstvena organizacija koja je dijabetes prepoznala kao jednu od globalnih zdravstvenih prijetnji. S tim aktivnostima stručnjaci Novo Nordiska prvo su započeli u ovih šest zemalja : Bangladesh, Malaysia, Tanzania, Zambia, El Salvador i Costa Rica. Aktivnosti su brojne, pa je tako Novo Nordisk u Tanzaniji i Indiji sagradio klinike i odgovarajući infrastrukturu. Jedna od bitnih problema je nedostatak liječnika i medicinskih sestara obučenih za liječenje dijabetičara.

Dijalog s lokalnom i širom zajednicom iznimno je važan za vodstvo Novo Nordiska. Suradnja se kontinuirano razvija s javnom administracijom, ali i s predstavnicima civilnoga društva odnosno brojnim interesnim skupinama. S rukovoditeljima javnih administracija raspravlja se o brojnim problemima. To se, prije svega, odnosi na doradu zakonskih propisa kako bi se što više poboljšao položaj zdravstvenih pacijenata. Predstavnicima civilnih udruga organizira se posjet tvornicama Novo Nordiska diljem svijeta. Općenito govoreći, politika otvorenih vrata  jedna je od sastavnica poslovne filozofije kompanije.

Financijski rezultati su od prioritetne važnosti, jer pokazuju uspješnost korporacijske strategije i provedbene politike. Visoke profitne stope omogućuju dalji razvoj i poboljšavanje svih korporativnih segmenta, kao i isplatu poticajnih dioničarskih dividendi. Menadžeri Novo Nordiska nastoje u što većoj mjeri doprinijeti razvoju lokanog i nacionalnog gospodarstva. Teži se artikulaciji korektnih poslovnih odnosa, pa tako, primjerice, rukovoditelji Novo Nordiska izbjegavaju neprijateljska preuzimanja koja su inače raširena u korporativnom svijetu.

Društveno odgovorno investiranje je važan segment financijske politike Novo Nordiska. Investicije moraju generirati dobrobit ne samo za tvrtku, već i društvenu zajednicu. Općenito govoreći, takav pristup karakterističan je za sofisticirani model upravljanja u skandinavskim zemljama. Riječ je o modelu poznatom kao skandinavska škola rukovođenja koja je dugoročno orijentirana, te fokusirana na kvalitetne radne odnose, socijalne i tehničke inovacije, te očuvanje okoliša.      

Bioetika i inovacije   

U Novo Nordisku se u svakodnevnom djelovanju prakticira primijenjena bioetika, pa je u menadžerskoj ekipi i rukovoditelj čija je temeljna zadaća uvažavanje zakonske regulative na tom području. Direktor zadužen za upravljanje bioetičkim principima, osim poštivanja normativnih propisa, rukovodi se i znanstvenim načelima. Bioetika u Novo Nordisku obuhvaća nekoliko segmenata kao što su, primjerice, istraživanja stanica, klinički pokusi, kloniranje i dobrobit životinja.

Znanstvenici u Novo Nordisku u svojim istraživanjima ne mogu zaobići genomiku i genetiku, ali ta znanstvena područja nisu odlučujuća u kreiranju medicinskih preparata. Naime, dijabetes je bolest na koju znatno utječu faktori iz životnoga okruženja, poput, primjerice, emotivnog stresa i prehrane. Stoga je educiranje stanovništva o uzrocima, simptomima i liječenju dijabetesa vrlo važan i učinkovit alat u liječenju, ali i prevenciji te bolesti.

Visoki standard razvijenih zemalja eliminirao je odnosno suzbio brojne opasne bolesti, ali je, nasuprot tome, dijabetes potakao, pa neki stručnjaci govore o epidemiji šećerne bolesti. Tome su pridonijeli razne inovacije poput, primjerice, lifta, automobila, televizora i brze prehrane koji su drastično smanjili kretanje, a povećali unos kalorija. Ujedno se svakodnevni život stalno ubrzava, pri čemu se na poslu ljudi suočavaju sa sve češćim promjenama, što često rezultira stresnim situacijama. 

Menadžerska praksa

Menadžeri i znanstvenici u Novo Nordisku prakticiraju holističko razmišljanje. Stoga šećernu bolest analiziraju s različitih aspekata izbjegavajući ograničenja i slabosti redukcionističkoga pristupa. To im je omogućilo kreiranje brojnih inovativnih rješenja koja su znatno poboljšala kvalitetu života oboljelih od te bolesti. U takva inovativna rješenja spadaju Flex Pen i NovoPen Echo koji značajno olakšavaju samostalno ubrizgavanje inzulina u organizam. Stručnjaci i istraživači u Novo Nordisku prate i najnovije tehnološke, prije svega, digitalne inovacije. To im je omogućilo da 2010. godine plasiraju aplikaciju za pametne telefone, koja pacijentima omogućava praćenje razine šećera u krvi i po potrebi omogućava reakciju liječnika na daljinu.

U inovativnim procesima stručnjaci Novo Nordiska uključuju brojne subjekte poput medicinskih sestara, liječnika, pacijenata i farmaceuta, kako bi unaprijedili liječenje i svakodnevni život pacijenata. S njihovim potrebama i poteškoćama upoznaju se, pored ostaloga, i provođenjem opsežnih znanstvenih istraživanja. Tako je 2001. godine započeta DAWN studija (Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs – Dijabetičko ponašanje, želje i potrebe) u tadašnje vrijeme najveća znanstvena studija takve vrste, koja je obuhvatila preko 5.400 ljudi oboljelih od dijabetesa i preko 3.800 profesionalnih djelatnika iz zdravstvenoga sustava.

DAWN studiju stručnjaci Novo Nordiska proveli su u suradnji s ekspertima Međunarodne federacije za dijabetes kako bi utvrdili što učinkovitije metode u borbi s ovom bolešću, koja pogađa sve društvene strukture i dobne skupine. Psihološki aspekti ove bolesti važni su za ublažavanje njenih simptoma kao i odabir načina liječenja. Liječenje djece i mladih, u pravilu, se razlikuje od liječenja osoba starije životne dobi. Starije osobe često imaju i druge bolesti, a one mogu iziskivati tretman koji ponekad može biti u suprotnosti s tretmanom potrebnim za liječenje dijabetesa.

Društvena osviještenost znanstvenika, istraživača i ostaloga stručnoga osoblja kao i menadžera i financijera, ne samo što ne ugrožavaju profitabilnost tvrtke, već rezultiraju iznimno uspješnim poslovnim rezultatima. Poslovna strategija nije fokusirana na iznalaženje jednog ili dva super blockbustera, već na plasiranje široke lepeze inovativnih proizvoda i usluga.

Menadžeri Novo Nordiska su procesno orijentirani, te kontinuirano koordiniraju rad brojnih istraživačkih i razvojnih projektnih timova. Učinkoviti su u korištenju prednosti mrežnih struktura, što im u znatnoj mjeri olakšavaju internetske i druge napredne komunikacijske tehnologije. Uspješnost zaposlenika i tehnoloških procesa kao i korištenja angažiranog kapitala, menadžeri prate i vrednuju brojnim metodama. Koriste se, pored ostaloga, i konceptom balanced scorecarda (uravnotežena tablica poslovnih rezultata) koji je bio iznimno popularan u poslovnim krugovima krajem 1990-ih godina i prvom desetljeću 21. stoljeća.

O uravnoteženoj tablici poslovnih rezultat Paul R. Niven u svojoj knjizi Balanced scorecard kaže :“… organizacije se suočavaju s mnogim preprekama u razvoju sustava mjerenja učinaka koji doista prate prave stvari. Ono što je potrebno jest sustav koji uravnotežuje povijesnu točnost financijskih brojki s pokretačima budućeg učinka, istodobno usmjeravajući snagu nematerijalne imovine i, naravno, pomažući organizacijama u provođenju različitih strategija. Balanced scorecard je alat koji odgovara na ovaj složeni trolist izazova.“ Riječ je o rukovodnom instrumentu koji pripomaže u fokusiranju i učinkovitom djelovanju kreativnih potencijala u iznalaženju inovativnih rješenja.

U današnje vrijeme znanstvenici i menadžeri intenzivno se koriste visokim tehnologijama, pri čemu internetske tehnologije, strojno učenje i umjetna inteligencija omogućuju akumulaciju, procesuiranja i interpretaciju golemih količina podataka. Ovi procesi omogućuju generiranje brojnih novih spoznaja. Ujedno internetske tehnologije olakšavaju razmjenu znanja i djelovanje globalnih projektnih timova u realnom vremenu, što dodatno potiče djelotvornost.

Općenito govoreći, uočljiva je konvergencija tehnologije i medicinskih istraživanja, pa se tako upravo razvijaju nanotehnološki uređaji, bolje reći, nano roboti koji će se koristiti za uništavanje zloćudnih stanica. Kreiranje pametnih materijala koji se upotrebljavaju za izradu odjeće, već se koriste za mjerenje, primjerice, tlaka, temperature i razine šećera u krvi, što omogućava pravodobnu (liječničku) reakciju. U Novo Nordisku su svjesni svih ovih izazova, pa se kontinuirano izrađuju scenariji budućeg djelovanja, kako bi se na ta iskušenja što brže odgovorilo.  

Mr. sc. Marinko Kovačić

RANA FAZA RAZVOJA RAČUNALNE INDUSTRIJE

Previous article

SPAJANJA & PREUZIMANJA I VAŽNOST VIZIJA

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up